top of page

תודה שהשתתפת בהרצאה

ספרו לי איך היה...

תודה רבה שהשתתפת.
אני מקווה שנהנת ולמדת.
אנחנו תמיד שואפים לגדול, ולכן נשמח שתמלאו את המשוב הקצרצר.
הפרטים שלך לא יועברו לאף גורם, ונשתמש בו רק לשלוח לך את המצגת, ובעתיד עדכונים וחומרים חדשים.
תודה רבה מראש על שיתוף הפעולה ובהצלחה!

גלית ועשהאל.

Rate Us
לא רלוונטיתקצת רלוונטיתרלוונטיתמאוד רלוונטיתמאוד מאוד רלוונטית

עד כמה ההרצאה הייתה רלוונטית

Rate Us
לא מהנהמהנה במידה מועטהמהנהמאוד נהניתיהיה פשוט וואו!

עד כמה ההרצאה הייתה מהנה

bottom of page