top of page

גוף ידע

תוכניות וטלויזיה

פודקסטים

מאמרים

עשהאל מסביר כיצד להתחתן מחדש עם בן/בת הזוג בפודקסט של יהודית כץ 10.22
00:00 / 1:02:31
עשהאל מדבר על אבהות וגבריות בפודקסט אבות מדברים 5.24
00:00 / 1:24:53
גלית ועשהאל בפודקסט מין הלב - משחקיות חומר סיכה של החיים
00:00 / 1:16:56
גלית ועשהאל בפודקסט לחיות בתפקיד הראשי עם יעלי קוגן 19.2.23
00:00 / 51:16
8.2.23 אנחנו מתארחים בפודקסט ״בשביל הזוגיות״ עם נוגה ואריאל טמיר
00:00 / 41:04
עשהאל מדבר על דיכאון גברי סמוי בפדוסקט עם פאולה וליאון 8.22
00:00 / 51:17
עשהאל וגלית בפודקסט באמצע 23.11.22
00:00 / 58:20
עשהאל מדבר על גברים פגומים ונשים צודקות בפודקסט של פאולה וליאון 5.22
00:00 / 53:57
bottom of page