top of page

גברים בטייטס - הגיע הזמן לאבהות חדשה

Assael Romanelli running.
אני רוצה להרגיש חשוף ומוחזק
מאמר קצר המתאר הרהורי בוקר על אבהות חדשה וגבריות מתחדשת בזמן מלחמה על רקע ריצת בוקר בטייטס.

מה הקשר בין טייטס (צמודונים) לבין גבריות?

מה השתנה בי (ובנו) בעקבות המלחמה?

מה החזון שלי לגבריות חדשה?

מתי גברים בטייץ יהיה לגיטימי_ ד״ר עשהאל רומנלי
.
הורידו את • 1.76MB

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page