top of page

חמש סיבות למה חשוב שהורים יתעדפו את הזוגיות על פני ההורות


אנחנו מאמינים שחשוב שזוגות ישימו בעדיפות הראשונה את הזוגיות שלהם/ן.

כן, אפילו מעל ההורות.

כן, זוהי אמירה מעט פרובוקטיבית, אולם אנחנו באמת מאמינים לה.

כי בסופו של דבר הזוגיות היתה לפני, ותשאר גם אחרי הילדים.

במאמר זה אנחנו מתארים חמש סיבות למה חשוב לדעתנו לתעדף.

מה אתם/ן אומרים/ות?


חמש סיבות לתעדף זוגיות מעל הורות - גלית וד״ר עשהאל רומנלי
.pdf
הורידו את PDF • 146KB

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page