top of page

משחקיות בהורות - הגישה שלנו להורות

סוף 2022.

משחקיות בהורות
משחקיות היא חומר הסיכה של ההורות

פונים אלינו מחברת הפקות להשתתף בתוכנית ריאליטי על הורות.

לא ברור איך הגיעו אלינו.

מעולם לא התגאנו בהורות שלנו ברמה של להרצות עליה.

מהיום שצח נולד ב2012 אנחנו בהדרכות הורים ללא הפסקה.


בשיחת הזום הראשונה, אחרי שתחקרו אותנו, שאלו אותנו לבסוף:

״איך קוראים לשיטת הורות שלכם?״

הופתענו כי לא חשבנו מעולם על שם לגישה שלנו.

גלית חייכה ואמרה בפשטות ״גישת המשחקיות״


והשאר הוא הסטוריה.

השתתפנו לבסוף בתוכנית ריאליטי על הורות בגישת המשחקיות.

גישת המשחקיות בהורות מדגישה קשר אותנטי עם הילדים הכולל מנעד רגשי רחב, סקרנות, יצירה ודמיון. אנחנו מאמינים בהיררכיה רכה המעודדת ילדים להקשיב ולהשמיע, להתנסות, לחקור, להביע, ולהקשיב.

במאמר הזה זיקקנו את עקרונות הגישה שלנו.


משחקיות בהורות - הגישה שלנו להורות
.pdf
הורידו את PDF • 375KB
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page