top of page

למה אנחנו מתנהגים בדיוק כמו ההורים שלנו?


Romanelli family
כל דור הוא חזרה גנרלית לדור הבא.

כל משפחה היא למעשה חזרה לדור הבא. כל דור הוא חוליה בשרשרת ארוכה של החיים שאנחנו יורשים ומעבירים האלה לילדים שלנו.

משפחות מעבירות את המסורות שלהן דרך תסריטים בין דוריים. התסריטים האלה מכילים בתוכן את הדרך ״המקובלת״ להתנהג, לדבר ואפילו לחשוב. התסריטים הם התנ״ך המשפחתי כיצד החיים אמורים להיות.

ישנם שלושה סוגי תסריטים: משחזרים, הופכיים ומאולתרים.

תסריט משחזר הוא העתקה של מה שראינו בדור מעלינו.

תסריט הופכי הוא כשאשר אנחנו בצורה מודעת או לא, עושים הפוך ממה שראינו בבית.

תסריט מאולתר הוא כשאנחנו בוחרים לפתח תסריט חדש שלא הפוך או שחזור של בית הורינו. תסריט זה דורש סבלנות ויכולת לשאת קונפליקטים - כי הוא יצירת משהו ששני בני הזוג לא הכירו מעולם.


מאמר זה מרחיב ומתאר את שלושת התסריטים וכיצד זוגות יכולים לשכלל תסריטים ישנים לתסריטים מאולתרים מיטיבים.


למה אנחנו מתנהגים בדיוק כמו ההורים שלנו_ ד״ר עשהאל רומנלי
.pdf
הורידו את PDF • 150KB


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page